Filemaker Pro to wieloplatformowa relacyjna aplikacja integrująca silnik bazy danych z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) i funkcjami bezpieczeństwa, umożliwiając użytkownikom tworzenie własnych aplikacji metodami drag-and-drop (poprzez przeciąganie nowych elementów do układów, ekranów czy formularzy)

Filemaker Pro to wieloplatformowa relacyjna aplikacja integrująca silnik bazy danych z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) i funkcjami bezpieczeństwa, umożliwiając użytkownikom tworzenie własnych aplikacji metodami drag-and-drop (poprzez przeciąganie nowych elementów do układów, ekranów czy formularzy). Początki aplikacji sięgają czasów systemu DOS kiedy to nazywał się jeszcze Nutshell. Jednak jego rozwój ściśle złączył się z Apple’a i w kwietniu 1985 r przyjął nazwę Filemaker. W 1990 r pojawił się Filemaker Pro, a od 1992 r. jest dostępny dla systemu Microsoft Windows oraz systemów Mac OS i macOS oraz może być używany w środowisku wieloplatformowym.

Własne, bezpieczne aplikacje

Dzięki platformie Filemaker - GoIDEA można samodzielnie stworzyć własną aplikację, za pomocą której można bezpiecznie udostępniać w czasie rzeczywistym informacje w dużych lub małych zespołach na dowolnym urządzeniu. Stworzona za pomocą Filemakera aplikacja będzie działała na urządzeniach mobilnych, komputerach, w przeglądarce czy też lokalnie.

Szybkie wdrożenie

Aby rozpocząć tworzenie nowej aplikacji wystarczy użyć jednego z gotowych szablonów lub arkuszy. Z łatwością stworzysz niestandardowe raporty, łącząc się z istniejącymi systemami i aplikacjami. Dodatkowo, dzięki temu, że Filemaker jest platformą o długiej historii nowi użytkownicy zyskują wsparcie w rozbudowanym ekosystemie obejmującym globalną sieć profesjonalistów, dostęp do szczegółowych materiałów szkoleniowe oraz aktywną społeczność internetową.

Sprawdzony partner i niskie koszty

Właściciel Filemaker, Claris Inc. to spółka zależna Apple, mająca za sobą ponad 20 lat dostarczania wysokiej jakości oprogramowania. Koszty wdrożenia aplikacji na platformie Filemaker wypadają korzystnie w porównaniu z alternatywnymi, kosztownymi systemami biznesowymi.

Biznes zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com